Lê, T. M. T., & Vũ, P. T. (2023). KIẾN THỨC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  MẮC BỆNH TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 70-77. https://doi.org/10.56283/1859-0381/616