Hoàng, H. V., Kiều, M. P. A. ., & Lê, T. T. H. (2023). NHU CẦU TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 119-127. https://doi.org/10.56283/1859-0381/603