Hồ, T. T., Nguyễn, T. H. L., Hoàng, T. T. N., Nguyễn, T. T. T., & Trần, V. N. (2023). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 30-38. https://doi.org/10.56283/1859-0381/552