Trương, T. T. D., & Lê, T. T. H. . (2023). THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI  XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 22-29. https://doi.org/10.56283/1859-0381/537