Phan, Q. A., Nguyễn, T. H. L., & Phạm, Đức M. (2023). THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI CỦA BÀ MẸ ĐƯA CON ĐẾN PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG VÀ TIÊM CHỦNG, VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 11-21. https://doi.org/10.56283/1859-0381/502