Lê, T. C., Lê, H. D., & Nguyễn, V. S. (2023). THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 5,6-DEHYDROKAVAIN TRONG LÁ CÂY RIỀNG ẤM (ALPINIA ZEZUMBET) VÀ BỘT RIỀNG ẤM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 39-47. https://doi.org/10.56283/1859-0381/496