Lê, T. H. G., Lê, D. T., Nguyễn, H. C., Nguyễn, Đỗ V. A., Phạm, M. P., & Bùi, T. N. (2024). ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(1), 69-76. https://doi.org/10.56283/1859-0381/385