Nguyễn, T. H., Lê, H. D., Ninh, T. N., Phạm, T. D., & Phạm, N. K. (2022). VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 11-17. https://doi.org/10.56283/1859-0381/376