Nguyễn, T. H. L., Nguyễn, T. K. A., Trần, M. A., Đặng, K. A., Phan, B. H., Lê, H. T., & Nguyễn, T. T. (2022). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 70-78. https://doi.org/10.56283/1859-0381/375