Nguyễn, L., Phí, N. Q., Đỗ, T. H. Y., Phạm, V. D., Trần, T. T. T., Hà, H. T., Nguyễn, V. L., & Trương, T. M. (2022). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(3+4), 97-103. https://doi.org/10.56283/1859-0381/367