Phạm, T. O., & Nguyễn, T. T. T. (2022). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 120-126. https://doi.org/10.56283/1859-0381/340