Lâm, K. K., Bùi, N. G., Phạm, T. T. T., Dương, T. K. L., & Trần, Q. C. (2022). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 63-69. https://doi.org/10.56283/1859-0381/334