Ung, M. A. T., Châu, T. T. N., & Nguyễn, T. H. (2022). NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT HÒA TAN TỪ MÍT THÁI BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 26-36. https://doi.org/10.56283/1859-0381/288