Nguyễn, P. T., & Nguyễn, H. T. (2022). VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 1-10. https://doi.org/10.56283/1859-0381/287