Nguyễn, A. V., Lưu, T. M. T., & Nguyễn , T. H. N. (2022). THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ MANG THAI VÀ ĐANG NUÔI CON NHỎ TẠI ĐIỆN BIÊN. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 14(1), 67-74. Truy vấn từ https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/268