Lưu, T. M. T., Nguyễn, T. H. N., & Bùi, T. N. Ánh. (2022). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 14(1), 16-21. Truy vấn từ https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/260