Lê, D. T., Hoàng, T. Đức N., Hoàng, T. T. N., & Nguyễn, V. H. (2022). ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 14(1), 1-8. Truy vấn từ https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/258