Lê, L. (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(3+4), 44-49. https://doi.org/10.56283/1859-0381/251