Bùi, T. H., Trần , T. N., Đào, T. T. H., Trần , M. H., & Nguyễn , T. H. (2022). NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS PRIOR TO GASTROINTESTINAL SURGERY AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(2E), 54-60. https://doi.org/10.56283/1859-0381/106 (Original work published 22 Tháng Chín 2022)