Nguyễn , T. T. T., & Trần , Q. B. (2022). DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(2E), 1-8. https://doi.org/10.56283/1859-0381/104