1.
Trần QC, Lê NQT, Trần PYN, Đoàn TKT, Lý MD, Đỗ NMA. TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(2):23-29. doi:10.56283/1859-0381/690