1.
Như VNH, Hậu NTT, Lan BTH, Phương TTH, Thúy Đoàn TB, Hoa NHN. ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(1):61-68. doi:10.56283/1859-0381/687