1.
Hoàng TT, Phạm TD, Phạm NK, Phạm TKC. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(1):27-35. doi:10.56283/1859-0381/676