1.
Trần DH, Ninh TN, Phạm TD, Phạm TKC. THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ BẾP ĂN TẬP THỂ KHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(4+5):128-134. doi:10.56283/1859-0381/632