1.
Lê MH, Nguyễn TTN, Trần TN, Lê TKH, Phạm NK. HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(4+5):78-84. doi:10.56283/1859-0381/623