1.
Lê MH, Phạm NK, Nguyễn TTN, Trần TN. HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GIẢM LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG KENU TM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(4+5):102-110. doi:10.56283/1859-0381/622