1.
Lê TMT, Vũ PT. KIẾN THỨC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  MẮC BỆNH TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(4+5):70-77. doi:10.56283/1859-0381/616