1.
Hồ TT, Nguyễn THL, Hoàng TTN, Nguyễn TTT, Trần VN. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(4+5):30-38. doi:10.56283/1859-0381/552