1.
Lê TC, Lê HD, Nguyễn VS. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 5,6-DEHYDROKAVAIN TRONG LÁ CÂY RIỀNG ẤM (ALPINIA ZEZUMBET) VÀ BỘT RIỀNG ẤM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(4+5):39-47. doi:10.56283/1859-0381/496