1.
Lê THG, Lê DT, Nguyễn HC, Nguyễn Đỗ VA, Phạm MP, Bùi TN. ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(1):69-76. doi:10.56283/1859-0381/385