1.
Nguyễn TH, Lê HD, Ninh TN, Phạm TD, Phạm NK. VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):11-17. doi:10.56283/1859-0381/376