1.
Lâm KK, Bùi NG, Phạm TTT, Dương TKL, Trần QC. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):63-69. doi:10.56283/1859-0381/334