1.
Ung MAT, Châu TTN, Nguyễn TH. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT MÍT HÒA TAN BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):26-36. doi:10.56283/1859-0381/288