1.
Ung MAT, Châu TTN, Nguyễn TH. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT HÒA TAN TỪ MÍT THÁI BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):26-36. doi:10.56283/1859-0381/288