1.
Nguyễn PT, Nguyễn HT. VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):1-10. doi:10.56283/1859-0381/287