1.
Nguyễn AV, Lưu TMT, Nguyễn THN. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ MANG THAI VÀ ĐANG NUÔI CON NHỎ TẠI ĐIỆN BIÊN. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;14(1):67-74. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/268