1.
Lê DT, Hoàng T Đức N, Hoàng TTN, Nguyễn VH. ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;14(1):1-8. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/258