1.
Lê L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):44-49. doi:10.56283/1859-0381/251