(1)
Trần, Q. C.; Lê , N. Q. T.; Trần, P. Y. N.; Đoàn, T. K. T.; Lý, M. D.; Đỗ, N. M. A. TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 23-29.