(1)
Như, V. N. H.; Hậu, N. T. T.; Lan, B. T. H. .; Phương, T. T. H.; Thúy, Đoàn T. B.; Hoa, N. H. N. . ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 61-68.