(1)
Trần, H. Q.; Lê, V. H.; Nguyễn, M. C.; Vũ, Đức M.; Lê, V. B.; Phạm, P. L. K. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PROTEASE ĐỂ CHIẾT XUẤT PROTEIN THỦY PHÂN TỪ BÃ SỮA GẠO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 14-26.