(1)
Vũ, T. T.; Đỗ, T. L.; Nguyễn, T. Q.; Nguyễn, T. T. H.; Trần, P. T. H.; Nguyễn, T. T. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 46-52.