(1)
Hồ, T. T.; Ninh, T. B. N.; Nguyễn, T. H. L. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 19, 10-19.