(1)
Nguyễn, T. K. A.; Lưu, T. M. T.; Võ, T. T. A.; Lê, T. M. A.; Vũ, N. H.; Lê, T. H. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI SAU MỔ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 19, 48-53.