(1)
Trần, T. N.; Phạm, N. K.; Nguyễn, T. T. N.; Lê, M. H.; Dương, T. A. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 19, 62-69.