(1)
Trần, T. N.; Phạm, N. K.; Lê, M. H. HIỆU QUẢ CỦA VIÊN NANG KENU TD TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 19, 20-26.