(1)
Lê, M. H.; Nguyễn, T. T. N.; Trần, T. N.; Lê, T. K. H.; Phạm, N. K. HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 19, 78-84.