(1)
Lê, M. H.; Phạm, N. K.; Nguyễn, T. T. N.; Trần, T. N. HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GIẢM LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG KENU TM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 19, 102-110.