(1)
Phạm, N. O.; Đỗ, T. N. D.; Trần, T. M. H.; Tạ, T. L. TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2016, 12, 66-71.