(1)
Nguyễn, T. Đan T.; Phạm, V. P.; Trần, N. T. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2016, 12, 43-50.