(1)
Trần, T. M. H.; Đỗ, T. N. D.; Phan, N. T. B.; Phạm, N. O.; Vũ, Q. H. CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2016, 12, 17-24.